Wyjazdy w teren

Wyjazdy w teren 2020 r.

Zestawienie mojej aktywności w terenie: jak często, gdzie, kiedy. Póki co odważyłem się sięgać z datami tylko do 2020 r.