Sztolnia Bolesławska

Sztolnia Bolesławska

– sztolnia z XIX wieku

Tytułem wstępu o górnictwie (wstęp wspólny dla wszystkich wpisów o średniowiecznych sztolniach).

Początkowo w okolicy Olkusza wydobywano rudy z pokładów, które znajdowały się powyżej poziomu wód. Z czasem złoża te wyczerpały się i próbowano odwadniać chodniki budowane poniżej. Początkowo ręcznie, budowano coraz to zmyślniejsze urządzenia, jak chociażby kieraty (taki trochę kołowrotek napędzany siłą zwierząt, który przy okazji wyciągał wodę na powierzchnię).

—–

Ale to wszystko było na niewystarczającą skalę. W pierwszej połowie XVI wieku w okolicy Olkusza a konkretnie Bukowno zaczęto budować sztolnie odwadniające. W sumie zbudowano 5 sztolni odwadniających, dzięki czemu nastąpił ponowny rozkwit gospodarczy miasta. Były to sztolnie: Pilecka inaczej zwana Staroolkuską (początek prac w 1577 r.);  Starczynowska (początek budowy w 1549, koniec robót 1562); Czajowska (przed 1564); Ostowiecka (po 1564), Ponikowska (budowana od 1564 r.).

 

Drobne wyjaśnienie do powyższej ryciny bo było odrobinę zamieszania ze sztolniami: jako XIX wieczne sztolnie są jedynie: Czartoryjska oraz Bolesławska (mówimy o tej rycinie tylko). Przy czym sztolnia Bolesławska nie ma zaznaczonej swojej linii na mapie. Kreska z lewej strony jest przypisana do Sztolni Ostrowieckiej (Ostrowickiej – pisane w innych materiałach). Dodać również należy, że niektóre średniowieczne sztolnie jak Ponikowska, były wykorzystywane w XIX i na początku XX wieku.

Na mapie wprawdzie nie jest zaznaczona Sztolnia Bolesławska ale zaznaczony jest m.in. „Szyb Bolesław” – czarny kwadrat. Znajduje się przy skrzyżowaniu dróg: Olkusz-Krze-Laski (pomiędzy tymi dwoma niebieskimi plamami). Te plany to płuczki galmanu.

Na obydwu mapach sztolnia przebieg przez park przy Centrum Kultury w Bolesławiu i dochodzi do drogi na Laski. Oprócz tego, z rycin można dowiedzieć się gdzie znajdowały się odkrywki górnicze.

Niestety przez ciągłą zabudowę, część śladów górnictwa w Bolesławiu została zupełnie zniszczona i teraz są jedynie poszlaki.