Planowany rezerwat „Góra Stołowa”

Planowany rezerwat "Góra Stołowa"

Na początku września, z inicjatywy prof. Jana Bodziarczyka, eksperta z Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, oraz RDOŚ w Krakowie, zorganizowano spotkanie. Tematem głównym było uzgodnienie stanowiska w sprawie powołania rezerwatu „Góra Stołowa”.
Stołowa Góra znajduje się już na obszarze Natura 2000 „Jaroszowiec”. Projektowany rezerwat będzie miał powierzchnię 229 ha. Są to tereny Lasów Państwowych w obrębie Nadleśnictwa Olkusz.

Znajduje się na północ do Jaroszowca (Gmina Klucze). Występuje kilka zbiorowisk, ściśle związanych z wystawą i ukształtowaniem terenu. U podnóża wzniesień odnajdziemy kwaśną buczynę niżową. Tutaj nie odnajdziemy takiej ilości geofitów jak w żyznej buczynie sudeckiej z żywcem dziewięciolistnym. Na północnych stokach, pośród rumoszu skalnego odnajdziemy niezwykle cenne zbiorowisko jaworzyny górskiej z języcznikiem zwyczajnym. W nasłonecznionych miejscach, tuż przy wierzchowinie odnajdziemy buczynę storczykową. Natomiast w obniżeniach, wypełnionych utworami polodowcowymi (piaskami), na których wykształciły się gleby bielicowe porastają ubogie bory sosnowe i mieszane. Na terenie planowanego rezerwatu znajdziemy kilkanaście gatunków roślin chronionych, w tym kilka gatunków storczyków.

Oprócz cennych zbiorowisk, odnajdziemy liczne ostańce wapienne. Najważniejsze z nich to: Maniakówka (ostatnio przygotowanej do wspinaczki skałkowej), Pod Wieżą i Ostra Góra. Na terenie planowanego rezerwatu zinwentaryzowano także 11 jaskiń m.in. Jaskinia Błotna o długości 140 m i głębokości 42 m, Jaskinia
Lodowa o długości 30 m, Jaskinia Pod Porzeczką, długości 67 m i deniwelacji 15 m.

Na miejscu odnajdziemy m.in. ścieżkę dydaktyczną dotyczącą martwego drewna. Ale … kiedy na ziemi leży tyle tego drewna to raz, ze musi być sprawca śmierci – często grzyb a dwa: martwe drewno sprzyja występowaniu wielu różnych gatunków grzybów. I tak, poniżej drobna galeria z grzybkami jakie znalazłem tam w ciągu jednej wycieczki.

Szlaki turystyczne. Przez obszar Stołowej Góry prowadzi kilka szlaków:

  • czerwony Szlak Orlich Gniazd, odcinek: Zamek w Rabsztynie – Jaroszowiec – Stołowa Góra – Golczowice. Szlak biegnie z Krakowa do Częstochowy.
  • żółty szlak Klucze: – Marglok – Kamyk – Maniakówka – Jaroszowiec
  • czerwony szlak rowerowy: Olkusz – Ogrodzieniec
  • Ścieżka dydaktyczna „Stołowa Góra”: kościół w Jaroszowcu – Maniakówka – Jaskinia Błotna – Jaskinia Lodowa w Jaroszowcu – Kamieniołom Cieszyniec – kościół w Jaroszowcu. Z mojego punktu widzenia, ścieżka dydaktyczna dotycząca martwego drewna posiada idealny przebieg do edukacji przyrodniczej z tego zakresu.

Tutaj jeszcze drobny filmik z EkoMałopolska TV o planowanym rezerwacie „Góra Stołowa”.