Murawy kserotermiczne na Wyżynie Miechowskiej

Murawy kserotermiczne na Wyżynie Miechowskiej

Przygotowałem zestawienie tych powierzchni na mapie googla. Dodatkowo drobny opis każdej z powierzchni oraz granica przebiegu. A to wszystko dlatego, że szukanie tego w internecie to dosłownie jak planowanie wakacji: trzeba się mocno nagimnastykować aby to znaleźć. Dodatkowo jest to porozrzucane w wielu miejscach. Dlatego postanowiłem zebrać to w jednym miejscu. Z pewnością może Was przekonać aby wybrać się tam na wycieczkę.

Mapa z murawami kserotermicznymi na Wyżynie Miechowskiej – zaznaczyłem kropką miejsce, gdzie one się znajdują. Niektóre z nich są malutki ale niektóre bardzo duże. Dlatego kropka znajduje się na mapie ale nie obrazuje przebiegu granic – to poniżej na mapach.

Kalina-Lisiniec – 5,7ha

Obszar obejmuje fragment zbocza o ekspozycji SW, nachyleniu od 5-30 stopni, otoczonego polami ornymi. Tylko od strony wierzchowiny znajdują się gęste zarośla. Wzgórze zbudowane jest z opoki kredowej, na której wykształciła się rędzina wapienna, silnie szkieletowa. Procesy denudacji wywołują lokalne odsłonięcia podłoża. Zbocze pokryte jest murawą kserotermiczną. Miejscami, zwłaszcza od strony zachodniej, murawy są dość silnie zakrzewione.

Rośliny: znajdują się tu stanowiska 11 gatunków storczykowatych: buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk szerokolistny, gółka długoostrogowa, listera jajowata, storczyk: męski, kukawka, blady, purpurowy, podkolan biały, podkolan zielonawy, obuwik pospolity.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Wały – 9,3ha

Obszar obejmuje rezerwat przyrody i fragment zboczy pagórka przylegających do rezerwatu. Położony jest wśród pól uprawnych. Porastają go murawy kserotermiczne zlokalizowane na stromych partiach zboczy o wystawie południowo-zachodniej. Znajdują się tu też zarośla kserotermiczne oraz płat lasu na siedlisku grądowym. Tylko na niewielkich odcinkach (600m), obszar graniczy z lasami. Miejscami obserwuje się wychodnie margla kredowego powstające wskutek aktywnych procesów denudacji. Podłoże geologiczne stanowią utwory ery mezozoicznej, środkowej i górnej kredy, przykryte warstwą margli kredowych i wapieni trzeciorzędowych. Na powierzchni znajduje się less pochodzenia eolicznego i wodnego, miejscami gliny i piaski lekko i mocno gliniaste.

Rośliny: aster gawędka, dzwonek syberyjski, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, len włochaty, l. złocisty, dziewięćsił bezłodygowy, ostrożeń pannoński, wilżyna ciernista, storczyk kukawka. Występuje tu również najliczniejsza w Polsce populacja dziewięćsiła popłocholistnego. Szacuje się, że rośnie tu ponad 10 tys. osobników tej skrajnie rzadkiej w naszym kraju rośliny.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Giebułtów – 6,4ha

Obszar położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej przy drodze z Kaliny Wielkiej do Giebułtowa, gmina Książ Wielki powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne, laski grądowe i ciepłe zarośla porastają strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej, pokryte rędzinami i glebami brunatnymi. Długości ok. 440m i szerokości ok. 260m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy).

Rośliny: Len włochaty, zawilec wielkokwiatowy, kopytnik pospolity, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, goryczka krzyżowa, len włochaty, listera jajowata, storczyk kukawka, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Kalina Mała – 25,6ha

Obszar położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Kaliny Małej; gmina Miechów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne występują w powiązaniu z laskami grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastającymi strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej. Brzegi rozgałęzionych wąwozów pokryte są płytkimi rędzinami i rędzinami typowymi oraz glebami brunatnymi i płowymi. Płaty siedlisk mają długość ok. 1040m i szerokość od ok. 210 m do 520m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy).

Rośliny: obuwik pospolity, zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, kruszyna pospolita, wilżyna bezbronna, storczyk kukawka, śniedek baldaszkowaty, podkolan biały.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Cybowa Góra – 18,2ha

Obszar położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Ilkowic, gmina Słaboszów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome zbocza o ekspozycji południowej i zachodniej Cybowej Góry, pokryte płytkimi rędzinami. Zachodnie zbocza opadają do malowniczego głębokiego wąwozu. Ich długości to ok. 670m, a szerokość od ok. 80 do 630m. Teren położony jest między intensywnie uŜytkowanymi polami (uprawy pszenicy). Do obszaru został także włączony kilkuhektarowy płat lasu – reprezentowany przez zbiorowiska grądowe.

Rośliny: storczyk kukawka, buławnik wielkokwiatowy, miłek letni, miłek wiosenny, kurzyślad błękitny, zawilec wielkokwiatowy, orlik pospolity, kopytnik pospolity, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, buławnik wielkokwiatowy, wiśnia karłowata, ostrożeń pannoński, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, goryczka krzyżowa, len złocisty, len włochaty, wilżyna bezbronna, wilżyna ciernista, storczyk kukawka, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, wilczypieprz roczny, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Grzymałów – 15,2ha

Obszar położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Grzymałowa; gmina Słaboszów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne, w mozaice z laskami grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastają strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej, pokryte rędzinami i glebami brunatnymi. Zachodnie zbocza opadają do malowniczego, głębokiego wąwozu lessowego porośniętego lasem grądowym. Siedliska zajmują płat o długości ok. 710m i szerokości od ok. 300m do 600m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy).

Rośliny: obuwik pospolity, miłek letni, orlik pospolity, zawilec wielkokwiatowy, kopytnik pospolity, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, buławnik wielkokwiatowy, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, przylaszczka pospolita, lilia złotogłów, len włochaty, listera jajowata, miodownik melisowaty, wilżyna ciernista, storczyk kukawka, podkolan biały, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Komorów – 4,9ha

Obszar położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Miechowa; gmina Miechów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają strome zbocza o ekspozycji południowej, pokryte płytkimi rędzinami. Ich długość to ok. 720m a szerokość ok. 80m.

Rośliny: miłek letni, zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, kosaciec bezlistny, storczyk kukawka, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Widnica – 7,9ha

Obszar położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Strzeżowa, gmina Miechów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome, wąskie zbocze o ekspozycji południowej, długości ok. 710m i szerokości ok.110m, pokryte płytkimi rędzinami. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy, kapusty).

Rośliny: miłek letni, kurzyślad błękitny, zawilec wielkokwiatowy, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, goryczka krzyżowa, gółka długoostrogowa, storczyk kukawka, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Pstroszyce – 19,4ha

Obszar położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej w miejscowości Pstroszyce Pierwsze, na zachód od drogi Miechów – Tunel, gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne i ciepłe zarośla porastają strome miedze, odłogowane pola i stare wyrobiska kamienia wapiennego. Długość tego obszaru wynosi ok. 610m, a szerokość 560m.

Rośliny: miłek letni, zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, ostrożeń pannoński, kruszyna pospolita, goryczuszka orzęsiona, len złocisty, wilżyna bezbronna, storczyk kukawka, śniedek baldaszkowaty, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Sławice Duchowne – 4,4ha

Obszar leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Sławice Duchowne, gmina Miechów, powiat miechowski w województwie małopolskim. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome, wąskie zbocze o ekspozycji południowo-zachodniej, długości około 780m szerokości 80m.

Rośliny: miłek letni, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, ostrożeń pannoński, kruszyna pospolita, goryczuszka orzęsiona, len złocisty, wilżyna bezbronna, storczyk kukawka, śniedek baldaszkowaty, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Kaczmarowe Doły – 12,6ha

Obszar leży na Wyżynie Miechowskiej, na wschód od wsi Szczepanowice; gmina Miechów, powiat miechowski w województwie małopolskim. Murawy kserotermiczne porastają wyrobiska, nieczynnego już kamieniołomu wiejskiego, i przylegające do niego odłogowane pola na płytkiej rędzinie. Płaty siedlisk mają długość ok. 760m szerokość od 110m do 480m.

Rośliny: miłek letni, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, kruszyna pospolita, goryczuszka orzęsiona, len złocisty, storczyk kukawka, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Kępie – rezerwat (54,2 ha)

Obszar położony jest w północno-zachodniej części Wyżyny Miechowskiej, w gminie Kozłów w powiecie miechowskim. Należy do Leśnictwa Przysieka w Leśnictwie Książ Wielki. Zajmuje cały oddział 130, należący do kompleksu leśnego „Uniejów-Rędziny”. Teren jest dość płaski o niewielkim nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim, lekko pofałdowany. Wymiary obszaru to: długość ok. 940m, szerokość od 570m do 730m. Chroni on cenne zbiorowiska leśne – naturalne lasy dębowo-grabowe ze znacznym udziałem buka.

Rośliny: kopytnik pospolity, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, przytulia wonna, lilia złotogłów,     gnieźnik leśny, barwinek pospolity.

Biała Góra – 12,9ha

Obszar położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na terenie Gminy Kozłów – na północ od wsi Uniejów Rędziny, około 2km na zachód od stacji kolejowej Tunel, na zachodnim dość łagodnym stoku Białej Góry (414 m n.p.m.) – najwyższego wzniesienia Wyżyny Miechowskiej. W podłożu na marglach kredowych zlega bardziej odporna na wietrzenie opoka. Teren pokrywają gleby typu rędzin (rędzina inicjalna, właściwa, brunatna, czarnoziemna). Chroniony od 30 kwietnia 1955 roku jako rezerwat przyrody Biała Góra o pow. 10,46ha. Proponowany jako obszar Natura 2000 został nieco powiększony w części południowej do 12,89ha. Długość ok. 1170m szerokość ok. 120m.

Rośliny: obuwik pospolity, miłek letni, miłek wiosenny, kurzyślad błękitny, zawilec wielkokwiatowy, parzydło leśne, kopytnik pospolity, aster gawędka, dzwonek syberyjski, buławnik wielkokwiatowy, wiśnia karłowata, ostrożeń pannoński, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, przytulia wonna, kosaciec bezlistny, lilia złotogłów, len złocisty, listera jajowata, gnieźnik leśny, storczyk kukawka, storczyk purpurowy, ciemiężyca zielona, kalina koralowa, barwinek pospolity.

Uniejów Parcele – 3,7ha

Obszar leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Uniejów, gmina Miechów, powiat miechowski w województwie małopolskim. Murawy kserotermiczne porastają strome, zbocze o ekspozycji północno-zachodniej, długości około 470m, szerokości od 60 m do300 m. W zachodniej części obszaru znajduje się nieczynny kamieniołom kamienia wapiennego.

Rośliny: zawilec wielkokwiatowy, kopytnik pospolity, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, buławnik wielkokwiatowy, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, storczyk kukawka, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Chodów – Falniów – 7,3ha

Obszar położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na granicy gmin Charsznica i Miechów powiatu miechowskiego, między miejscowościami Chodów a Falniów, na zachód od drogi Miechów – Charsznica. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome, wąskie zbocze o ekspozycji zachodniej, długości ok. 840m i szerokości ok. 110m, pokryte płytkimi rędzinami. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy, kapusty).

Rośliny:  aster gawędka, centuria pospolita, dziewięćsił bezłodygowy, dzwonek syberyjski, ostrożeń pannoński, wilżyna ciernista, zawilec wielkokwiatowy.

Źródło: Raport Laika

Poradów – 11,3ha

Obszar położony jest między miejscowościami Poradów i Parkoszowice gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Składa się z 2 enklaw, rozdzielonych polem uprawnym. Zbiorowiska murawowe porastają strome kredowe zbocza i wąwozy na lewym brzegu potoku Zarogówka. Na zboczach o ekspozycji zachodniej zalegają płytkie rędziny. Pierwsza z enklaw ma długość ok. 660m, a szerokość od ok. 220m do 470m, druga – długość ok. 180m szerokość 100m.

Rośliny: miłek letni, miłek wiosenny, kurzyślad błękitny, zawilec wielkokwiatowy, kopytnik pospolity, aster gawędka, ożota zwyczajna, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, buławnik wielkokwiatowy, konwalia majowa, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, goryczka krzyżowa, len złocisty, wilżyna bezbronna, storczyk kukawka, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: Raport Laika

Dolina Górnej Mierzawy – 912,4ha

Obszar położony jest w obrębie mezoregionów: Wyżyny Miechowskiej i Garbu Wodzisławskiego. Na tym terenie pierwotne utwory górnokredowe pokryte zostały przez margle kredowe oraz wapienie trzeciorzędowe. Dolina rzeczna o urozmaiconej rzeźbie terenu. Powierzchnię pokrywają szerokie, płaskie garby i kopiaste lub spłaszczone wzgórza, zbudowane z odpornych na wietrzenie, zwięzłych i twardych skał. Wzniesienia zazwyczaj przebiegają w kierunku z zachodu na wschód oraz z północnego – zachodu na południowy – wschód. Południowa część obszaru ma bardziej nizinny charakter – spotyka się tu płaskie i szerokie obniżenia przez które przepływają niewielkie rzeki i strumienie. W północnej – zlokalizowane są kompleksy stawów, otoczonych licznymi kanałami i strumieniami.

Rośliny: kurzyślad błękitny, stokłosa polna, turzyca Davalla, brodobrzanka wodna, centuria nadobna, kukułka krwista, goździk pyszny, groszek błotny, sesleria błotna.

Sterczów-Ścianka – 11,0ha

Obszar położony jest na wyżynie lessowej, poprzecinanej erozyjnymi wąwozami i suchymi dolinkami. Lasy to zwykle dobrze wykształcone lasy liściaste, choć zachowały się tu tylko na niewielkich powierzchniach. W krajobrazie dominują drobnołanowe agrocenozy, którym towarzyszą niewielkie płaty muraw i zarośli kserotermicznych, zwykle położone na stromych stokach. Obszar leży na stromym zboczu o wystawie południowo-zachodniej. W podłożu znajdują się utwory ery mezozoicznej, kredy środkowej i górnej – margle kredowe i wapienne. Otoczony jest lasem grądowym, tylko na niewielkim odcinku (45m) od strony południowej, graniczy z polami. Obszar obejmuje kompleks muraw kserotermicznych i zarośli. Murawy charakteryzują się zaawansowanym procesem sukcesji w kierunku lasu.

Rośliny: obuwik pospolity, storczyk purpurowy, powojnik wyprostowany, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk kukawka, dziewanna austriacka, zawilec wielkokwiatowy, pluskwica europejska.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Opalonki – 2,4ha

Obszar położony jest we wsi Klonów, gmina Racławice, powiat miechowski, województwo małopolskie. Stanowi część Uroczyska Lisiny-Marszówka, należącym do Leśnictwa Klonów. Obszar ten usytuowany jest na południowym zboczu kredowego wzgórza leżącego w paśmie Wzgórz Klonowskich. Długość obszaru to ok. 950m szerokość 110m. Roślinność kserotermiczna zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, reprezentowana jest przez bogatą florystycznie kwiecistą murawę omanu wąskolistnego.

Rośliny: obuwik pospolity, miłek letni, miłek wiosenny, kurzyślad błękitny, zawilec wielkokwiatowy, kopytnik pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, wiśnia karłowata, ostrożeń pannoński, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, przytulia wonna, gółka długoostrogowa, lilia złotogłów, len złocisty, len włochaty, gnieźnik leśny, storczyk męski, storczyk kukawka, podkolan biały, podkolan zielonawy, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Kwiatówka – 19,2 ha

Obszar znajduje się w gminie Książ Wielki, powiat Miechów, województwo małopolskie, gdzie zajmuje niewielkie wzniesienie na obszarze Garbu Wodzisławskiego, tuż przy granicy z Wyżyną Miechowską. Leży wewnątrz większego kompleksu leśnego, tzw. uroczyska Chrusty, położonego na zachód od międzynarodowej drogi E7. Obejmuje rezerwat „Kwiatówka” (część oddziału 27) oraz leżące obok – część oddziału 26 i 25, które włączono ze względu na stanowiska licznie występującego tu dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia. Teren jest nieznacznie nachylony w kierunku północno-wschodnim. Jego długość to ok. 750m a szerokość 270m.

Rośliny: dzwonecznik wonny, tojad dzióbaty, kopytnik pospolity, pluskwica europejska, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, goździk pyszny, przytulia wonna, lilia złotogłów, listera jajowata, gnieźnik leśny, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, róża francuska, pełnik europejski, ciemiężyca zielona, kalina koralowa.

Dąbie – 4,0 ha

Obszar leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Klonów, gmina Racławice powiat miechowski w województwie małopolskim. Obszar ten znajduje się przy drodze do wsi Dale. Leży on w oddziale 170f „Uroczyska Dąbie” należącego do Nadleśnictwa Miechów. Obszar „Dąbie” znajduje się w paśmie Wzgórz Klonowskich, zajmując południowy i południowo-zachodni stok wzgórza Dąbie. Długość obszaru to ok. 390m szerokość ok. 170m. Wierzchołek wzgórza zajmuje grąd, murawy były niegdyś zalesiane sosną, w tym także sosną czarną, W sąsiedztwie murawy rozwija się płat zadrzewień zdominowany przez te gatunki. Na terenie rezerwatu znajdującego się w obszarze były prowadzone zabiegi ochrony czynnej, polegające na odkrzaczaniu murawy. Część usuniętych krzewów derenia odrasta i powoduje tworzenie tzw. „szczotki”.

Rośliny: obuwik pospolity, dziewięćsił popłocholistny, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, orlik pospolity, kopytnik pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, wiśnia karłowata, pluskwica europejska, ostrożeń pannoński, powojnik prosty, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, przytulia wonna, gółka długoostrogowa, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, len złocisty, len włochaty, gnieźnik leśny, dwulistnik muszy, storczyk męski, storczyk kukawka, storczyk drobnokwiatowy, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

Źródło: krakow.rdos.gov.pl

Literatura (on-line) jaką znalazłem oraz linki do przydatnych stron:

http://kserotermy-life-krakow.pl/ – strona o projekcie muraw kserotermicznych