Armeria i Pleszczotka – Natura 2000

Armeria i Pleszczotka - Obszar Natura 2000

Obie powierzchnie znajdują się blisko centrum w Bolesławiu. Najłatwiej do nich dojechać kierując się na schronisko dla zwierząt „Rafik” w Bolesławiu. Przy okazji (dla chętnych) można im coś do jedzenia zawieźć a pieski i kotki z pewnością się ucieszą.Obie powierzchnie znajdują się przy ul. Parkowej w Bolesławiu. Jadąc od centrum Bolesławia, pierwsza powierzchnia to Pleszczotka. Tablica z opisem N2000 znajduje się tuż przy samej drodze. Natomiast  jeśli chcemy dostać się do obszaru N2000 Armeria to musimy jechać do końca ulicy (zobaczysz, kiedy to ma jeszcze sens); tam zostawiacie swój samochód i idziecie dalej prostu na nogach. Dosłownie kilkaset metrów do przejścia. Wchodzimy wręcz na tablicę z opisem. Raczej nie da się zgubić.

Armeria i Pleszczotka czyli 2 obszary poprzemysłowe i objęte ochroną Natura 2000. Wiele osób może dziwić o co chodzi, dlaczego chroni się teren mocno zniekształcony przez człowieka. Ano właśnie ponieważ występują tutaj dzięki temu przekształceniu m.in. zupełnie wyjątkowe siedliska – murawy galmamowe. Temat dość złożony, by nie powiedzieć tylko dla pasjonatów. Gleba zawiera tutaj bardzo wysokie stężenia metali. Stężenia cynku osiągają około 8%, a ołowiu 1%. Gleby mają odczyn zasadowy w granicach pH 7.0 do 7,6. Czyli możemy oglądać tutaj obszar przyrodniczy, gdzie natura dopasowała się do bardzo trudnych warunków siedliskowych, z mocnym skażeniem terenu.

Obszar obejmuje tereny pogórnicze w sąsiedztwie Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław koło Olkusza, położone w bezpośrednim sąsiedztwie największej w Polsce huty cynku w Bukownie. Płuczki galeny istniały tu od początku XV wieku, galman zaczęto wybierać z tych złóż od końca XVII wieku. Początkowo była to chaotyczna eksploatacja powierzchniowa, do 12 m głębokości, od końca XIX wieku do roku 1924 prowadzono już regularne wydobycie głębszych pokładów galmanu poprzez zastosowanie pomp do osuszania złóż zalegających w bardzo podmokłych terenach.

Teren podlega ochronie i prowadzone są tam działania ochrony czynnej czyli pomaga się naturze zachować te zbiorowiska. Wycina się m.in odrosty sosnowe ale również eliminuje mietlicę, trawę charakterystyczną dla terenów poprzemysłowych.

Oczywiście wybiorę się tam kolejny raz ale na wiosnę, kiedy wszystko będzie żyło, kwitło i pachniało . Aha, z uwagi, że w okolicy powierzchni Armeria znajduje się Zakład Komunalny –  czasem da się wyczuć wyjątkowo nieprzyjemny zapach.

Zawciąg pospolity odmiana Hallera (A. maritima subsp. halleri (Wallr.) Rothm.). Występuje w Europie od Hiszpanii, przez Francję, Niemcy. W Polsce znany z okolic Olkusza. Stąd w ogóle nazwa jednej z powierzchni – Armeria. Zawciąg pospolity odmiana Hallera występuje na glebach bogatych w metale ciężkie i opisywane jako podgatunek Hallera stanowią najwyraźniej grupę polifiletyczną. Populacje zaliczane do tego taksonu wyodrębniły się bowiem najwyraźniej z macierzystego podgatunku łyżeczkowatego (A. maritima subsp. elongata) w wyniku wielokrotnych kolonizacji siedlisk o wysokiej zawartości metali,

DOJAZD: stanowczo odradzam dojazd od strony Bukowna – masakra. Polecam ze strony Bolesławia, ulica Parkowa.

Obszar Natura 2000 Pleszczotka: podjeżdżamy samochodem pod samą tablicę. Jest miejsce – zatoczka aby zostawić samochód.

Obszar Natura 2000 Armeria: jedziemy ulicą Parkową w Bolesławiu; mijamy schronisko dla zwierząt Rafik i następnie zostawiamy samochód na rozwidleniu dróg (zaznaczyłem na mapce samochód)/ Idziemy prostu i dochodzimy pod samą tablicę Powierzchni Armeria – zaznaczyłem na mapce.

Tutaj możecie poczytać inny mój wpis o historycznym górnictwie w obrębie Olkusza: Płuczka Józef na Pomorzanach.