Miodownik melisowaty

Miodownik melisowaty

Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum L.).

W Polsce przebiega północna granica zasięgu występowania miodownika w Europie. Roślina dorastająca do 30–50 (70) cm wysokości, owłosiona, silnie aromatyczna. Rozproszony na niżu i w niższych położeniach górskich, rzadki. Rośnie w ciepłolubnych lasach dębowych, w ciepłolubnych buczynach oraz cieplejszych grądach.

Zagrożenia i ochrona
Od 2014 roku został objęty częściową ochroną gatunkową*. Lokalnie zagrożenie może stanowić zmniejszanie się powierzchni naturalnych lasów liściastych oraz gospodarka leśna.
* – w latach 2001–2004 podlegał ochronie częściowej, następnie, w latach 2004–2014 podlegał ochronie ścisłej.