Łuskiewnik różowy – co to jest?

Dzisiaj parę słów o łuskiewniku różowym. Jest on geofitem ale też saprofitem. Już wyjaśniam co znaczą oba pojęcia.

Łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria L.)

Geofity wiosenne to rośliny, które zakwitają wczesną wiosną, kiedy nie ma liści na drzewach a do runa dociera więcej światła. Wtedy rośliny runa wykorzystują sprzyjające warunki, bardzo szybko wzrastają i zakwitają. Druga definicja – saprofit czyli roślina, która pasożytuje na innych roślinach (pobiera od rośliny żywiciela wodę wraz z solami mineralnymi i substancjami organicznymi). Zwróćcie uwagę, że nie ma zielonych liści aby chlorofil mógł wytwarzać asymilaty i roślina mogła się odżywiać. Czyli łuskiewnik jest pasożytem korzeni drzew i krzewów. W tym konkretnym przypadku pasożytuje na bukach bo tam go odnalazłem.

Tak przypomnę tylko, że jemioła również pasożytuje na drzewach. Jednak jest ona półpasożytem – zawiera chlorofil, który Substancje organiczne wytwarza sobie sama w procesie fotosyntezy.

Pasożyty pełne np kanianka pobierają od żywiciela wodę, sole mineralne i substancje organiczne. Nie przeprowadzają fotosyntezy (u kanianki organy asymilacyjne uległy zredukowaniu).

Łuskiewnik kwitnie od kwietnia do maja. Wzrost łuskiewnika jest powolny i może minąć 10 lat, zanim roślina będzie zdolna rozwinąć pęd nadziemny i pierwszy raz zakwitnąć.